Urząd Gminy Cekcyn informuje, że przedłużony został termin składania wniosków na dofinansowanie instalacji OZE. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek). Wnioski można składać on-line wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie www.globaleco.pl/ankieta/ lub papierowo w Urzędzie Gminy Cekcyn, pokój nr 26.

W załączeniu znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania cenowego w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Cekcyn, który potrwa do 29 czerwca br., do godziny 14:00. Szczegóły naboru i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,20732.html

Zapraszamy do składania podań.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie, który potrwa do 2 lipca br., do godziny 10:00. Szczegóły naboru i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,20729.html

Zapraszamy do składania podań.