Pod takim hasłem przygotowana została lekcja biblioteczna dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zielonce. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem biblioteki, któremu towarzyszyła pogadanka o prowadzonych w bibliotece działaniach. Na podstawie kolorowych ilustracji i własnej wiedzy dzieci wyznaczały etapy powstawania książki - od pomysłu autora do książki u czytelnika. Z dużym zainteresowaniem dzieci śledziły pokaz multimedialny, który ukazywał w jaki sposób na przestrzeni tysiącleci przekazywano informacje kolejnym pokoleniom. "Bajka o bardzo zmęczonej książce" była punktem wyjścia do prowadzenia rozmów o tym, co to znaczy i dlaczego należy szanować książki. Następnie dzieci wybierały po jednej książce i uzasadniały swój wybór, zwracając uwagę na to, do jakiej grupy czytelników jest ona adresowana. Na zakończenie przygotowana została zabawa edukacyjna na podstawie polskich legend. Jej rozwiązaniem były słowa Umberto Eco "Kto czyta żyje podwójnie". 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonce w bibliotece (10.04.2018 r.)