Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat:   Wójt Gminy Cekcyn

Regulamin:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), które nie były nigdy publikowane, zamieszczane w Internecie lub nagradzane.  Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) z kartką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 15 maja  br. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu. W sytuacji, kiedy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na odbiór osobisty, nagrody pieniężne wpłacone zostaną przelewem na rachunek bankowy osób nagrodzonych. W tym wypadku laureat oraz osoby wyróżnione zobowiązani są do przesłania nagrania wideo, zawierającego prezentację nagrodzonych wierszy.
10. Przed finałem Konkursu, o werdykcie Jury, zostaną powiadomione wszystkie nagrodzone osoby. Informacja przekazana zostanie telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Organizator ogłosi również wyniki Konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie www.cekcyn.pl praz na facebooku Biblioteki.
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy.
12. Autor wiersza wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z niniejszym Konkursem.
13. W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju. Jeśli będzie taka możliwość, finał konkursu odbędzie się w sobotę 03.07.2021 r.  o godz. 19.00 w Amfite­­atrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycznym, połączonym z prezen­ta­cją nagrodzonych utworów.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 52 33 47 568
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do biblioteki po nowe książki
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00
w sobotę 10.00-14.00.

Nowości dostępne w katalogu on-line na stronie www.https://www.cekcyn-gbp.sowwwa.pl/. Książki można zamówić za pomocą e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 52 33 47 568.

Zapraszamy do kontaktu również za pomocą fb https://www.facebook.com/Biblioteka-Gminna-w-Cekcynie-1688073608129467 

W czwartek 10 września wierni czytelnicy spotkań z historią regionu mieli okazję wysłuchać informacji o pracy nad najnowszą książką Adama Węsierskiego " Toksyczna agentura cz. II ". Powyższa publikacja to zbiór informacji na temat współpracy tajnych agentów z władzami komunistycznymi. Autor opowiadał kim byli tajni współpracownicy, jak ich werbowano i co otrzymywali za dostarczanie informacji. Książka jest do nabycia także w bibliotece.