Dnia 25 października bibliotekę odwiedziła młodzież gimnazjalna z nauczycielką języka polskiego Karoliną Klinger - Grzoną. Lekcja biblioteczna poświęcona była laureatowi Literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Podczas zajęć gimnazjaliści wysłuchali prezentacji multimedialnej o nobliście, która zawierała najważniejsze informacje z jego życiorysu oraz ciekawostki z nim związane. Następnie każda z grup musiała odszukać  w słownikach terminów literackich znaczenie różnych środków stylistycznych i znaleźć je w przygotowanych zestawach wierszy poety.  Elementem lekcji było również przeczytanie na głos wierszy przez każdą grupę.