Klimatyczny wieczór andrzejkowy w Fundacji cz(ART) Krzywogońca. Wysłuchaliśmy wierszy Grażyny Wojcieszko, Agnieszki Krizel, Kazimierza Żarskiego, Wojciecha Ziókowskiego i Małgorzaty Skwirowskiej. Oprawę muzyczną zapewnili Bernard Staniłko i Kazimierz Żarski.