Spotkanie w grupie Cisy w miesiącu lutym, poświęcone było babci i dziadkowi. Na początku dzieci wysłuchały wiersza Doroty Gellner "Dla Dziadka". Następnie rozmawialiśmy o formach spędzania czasu z dziadkiem i babcią oraz o tym, czego można im życzyć, nie tylko z okazji ich święta. Przygotowane zostało również opowiadanie Renaty Piątkowskiej "Babcia", po którym dzieci losowały pytania zapisane na czerwonych serduszkach.

W grupie Cisy (19.02.2019 r.)