Podczas październikowego czytania  w przedszkolu dzieci z grupy "Dęby" wysłuchały bajki pt. " Jak małpka Florek nauczyła się grzeczności. Przedszkolacy dowiedziały się z niej, że trzeba być miłym dla  koleżanek i kolegów,  kiedy mówić  proszę i przepraszam oraz, że śmieci wyrzuca się do kosza, a nie obok.

 

Październikowe spotkania w grupach przedszkolnych Jodły, Brzozy i Jarzębiny, poświęcone było symbolom narodowym. Dzieci rozpoznawały polską flagę, oglądały zdjęcia dawnych i obecnej stolicy Polski, porównywały, jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Wysłuchały również legendy "O Lechu, Czechu i Rusie". Na zakończenie spotkania odpowiadały na podsumowujące pytania, przygotowane na biało-czerwonych kartkach. 

W grupie Jodły (16.10.2018 r.)

W grupie Brzozy (18.10.2018 r.)

W grupie Jarzębiny (19.10.2018 r.)

Październikowe spotkanie w grupie przedszkolnej Cisy (17.10.2018 r.) poświęcone było warzywom i owocom. Dzieci wysłuchały opowiadania Doroty Gellner "Sałatka", następnie rozpoznawały warzywa i owoce oraz określały ich barwę.  Na koniec poznały legendę o smoku i jego sercu, od którego wywodzi się owoc zwany pitają.

"Przedwiośnie" - ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, była lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Wspólne czytanie fragmentów powieści, poprzedzone zostało krótką informacją o życiu Żeromskiego, przedstawioną w formie pokazu. W ramach Narodowego Czytania otrzymaliśmy pamiątkowy stempel, którym oznaczone zostały wszystkie egzemplarze "Przedwiośnia", również te, przyniesione przez uczestników spotkania.