W piątek dnia 24.04.2009r. na zajęciach poświęconych książce
odbył się finał konkursu czytelniczego

 " Książka moim przyjacielem"

Wyróżnione zostały następujące osoby:

 Wiktoria  Brygman,
    Anna  Dzwonkowska
 Martyna  Gwizdała
Paulina  Jasińska
Izabela  Pilarska
             Aleksandra  Świerczynska
Ilona  Walenty
Pamela  Zajler

Uczestnicy  wykonali na konkurs zeszyty, w których przedstawili
opisy oraz ilustracje na temat przeczytanych przez siebie książek.
Są wśród nich bardzo aktywni młodzi czytelnicy naszej biblioteki.
Nagrodzono ich książkami oraz drobnymi upominkami.


   

Zespół Szkół w Cekcynie
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Cekcynie

zapraszają 
 na


MAJOWE IMPRESJE
Z    JANEM
SABINIARZEM

Dnia  22  maja  2009r.    o  godz. 18:00
(w czytelni GBP)
   

                  

Dnia 17 kwietnia o godz. 19:00  w bibliotece
odbyło się spotkanie z autorką wierszy


JADWIGĄ  GROMOWSKĄ

Oprawę muzyczną wykonali  Anna i Adam Filipscy, a śpiewem upiększyły wieczór 
 Renata  Górecka i Katarzyna Jakoby.

 

PONIŻEJ ZDJĘCIA