Drugie w tym roku spotkanie poświęcone historii naszego regionu, które poprowadził Adam Węsierski, odbyło się w piątek 26.10.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Wykład zatytułowany "Zakazana historia PRL" połączony był z promocją najnowszej książki "Sieć agenturalno-informacyjna powiatu tucholskiego", która jest kolejną częścią cyklu poświęconego pracy służb bezpieczeństwa. Na koniec był czas na zadawanie pytań, zakup książek i osobiste dedykacje. 

Dnia 25 października bibliotekę odwiedziła młodzież gimnazjalna z nauczycielką języka polskiego Karoliną Klinger - Grzoną. Lekcja biblioteczna poświęcona była laureatowi Literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Podczas zajęć gimnazjaliści wysłuchali prezentacji multimedialnej o nobliście, która zawierała najważniejsze informacje z jego życiorysu oraz ciekawostki z nim związane. Następnie każda z grup musiała odszukać  w słownikach terminów literackich znaczenie różnych środków stylistycznych i znaleźć je w przygotowanych zestawach wierszy poety.  Elementem lekcji było również przeczytanie na głos wierszy przez każdą grupę.

Podczas październikowego czytania  w przedszkolu dzieci z grupy "Dęby" wysłuchały bajki pt. " Jak małpka Florek nauczyła się grzeczności. Przedszkolacy dowiedziały się z niej, że trzeba być miłym dla  koleżanek i kolegów,  kiedy mówić  proszę i przepraszam oraz, że śmieci wyrzuca się do kosza, a nie obok.

 

Październikowe spotkania w grupach przedszkolnych Jodły, Brzozy i Jarzębiny, poświęcone było symbolom narodowym. Dzieci rozpoznawały polską flagę, oglądały zdjęcia dawnych i obecnej stolicy Polski, porównywały, jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Wysłuchały również legendy "O Lechu, Czechu i Rusie". Na zakończenie spotkania odpowiadały na podsumowujące pytania, przygotowane na biało-czerwonych kartkach. 

W grupie Jodły (16.10.2018 r.)

W grupie Brzozy (18.10.2018 r.)

W grupie Jarzębiny (19.10.2018 r.)

Październikowe spotkanie w grupie przedszkolnej Cisy (17.10.2018 r.) poświęcone było warzywom i owocom. Dzieci wysłuchały opowiadania Doroty Gellner "Sałatka", następnie rozpoznawały warzywa i owoce oraz określały ich barwę.  Na koniec poznały legendę o smoku i jego sercu, od którego wywodzi się owoc zwany pitają.