Wiosna, a szczególnie przypadający w kwietniu Dzień Ziemi, sprzyjają promowaniu działań, mających na celu ochronę ziemskich ekosystemów. Pod hasłem "Radę damy, Ziemię posprzątamy!" zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci z cekcyńskiego przedszkola. Spotkanie rozpoczęło się opowiadaniem "Dziwolągi" (Cristóbal León), ukazującym historię leśnych zwierząt, którym ludzie zniszczyli domy. Przygotowany został również pokaz multimedialny, zawierający zdjęcia zdewastowanego przez ludzi środowiska oraz przykłady najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Na zakończenie dzieci rozwiązywały zagadki ekologiczne, których rozwiązanie utworzyło hasło "Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę!".

Grupa Brzózki (13.04.2018 r.)

Pod takim hasłem przygotowana została lekcja biblioteczna dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zielonce. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem biblioteki, któremu towarzyszyła pogadanka o prowadzonych w bibliotece działaniach. Na podstawie kolorowych ilustracji i własnej wiedzy dzieci wyznaczały etapy powstawania książki - od pomysłu autora do książki u czytelnika. Z dużym zainteresowaniem dzieci śledziły pokaz multimedialny, który ukazywał w jaki sposób na przestrzeni tysiącleci przekazywano informacje kolejnym pokoleniom. "Bajka o bardzo zmęczonej książce" była punktem wyjścia do prowadzenia rozmów o tym, co to znaczy i dlaczego należy szanować książki. Następnie dzieci wybierały po jednej książce i uzasadniały swój wybór, zwracając uwagę na to, do jakiej grupy czytelników jest ona adresowana. Na zakończenie przygotowana została zabawa edukacyjna na podstawie polskich legend. Jej rozwiązaniem były słowa Umberto Eco "Kto czyta żyje podwójnie". 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonce w bibliotece (10.04.2018 r.)

 

Poniedziałkowa konferencja, którą poprowadził znany historyk Adam Węsierski, to nie tylko unikalna lekcja historii regionu. To konferencja, która odwoływała się do wspomnień, podsycała ciekawość i prowokowała do stawiania pytań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje Adama Węsierskiego, w tym najnowsza książka "Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954", którą w swoich zbiorach posiada również biblioteka. W Gminnym Ośrodku Kultury nadal można oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowaną "Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze wyklęci Pomorza i Kujaw". Zapraszamy.

Konferencja połączona z promocją książki Adama Węsierskiego (26.03.2018 r.)

Jeszcze jedno spotkanie z cyklu "Moje miejsce we Wszechświecie", w którym w piątek uczestniczyły dzieci z grupy Brzózki. Dzięki zdjęciom wykorzystanym do prezentacji, dzieci mogły porównać wielkości, barwę i strukturę powierzchni poszczególnych planet Układu Słonecznego oraz Księżyca. Nie zabrakło również tematycznie dobranego opowiadania oraz prostej zabawy o planetach.

Grupa Brzózki w bibliotece (23.03.2018 r.)