W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Pietrucienia na Stanowisko nr 7/2016 Konwentu Wójtów z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie zwiększenia puli środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.