Poniżej znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pana Dariusza Kurzawy na wniosek Konwentu dotyczący zwiększenia dostępnej alokacji w priorytetach inwestycyjnych, w których występują największe przekroczenia dostępnych środków, w szczególności na konkursy związane z  budową ścieżek rowerowych oraz infrastrukturą przedszkolną.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko Konwentu nr 6/2016 w sprawie zmiany szczegółowych kryteriów oceny w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na l. 2016-2019 oraz dla przypomnienia tekst Stanowiska nr 6/2016.

Poniżej znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na Stanowisko Konwentu nr 8/2016 w sprawie podziału środków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016 roku oraz dla przypomnienia treść stanowiska.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2016 w sprawie zmian w systemie oświaty oraz dla przypomnienia tekst stanowiska skierowanego m.in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej.