Poniżej znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na Stanowisko Konwentu nr 8/2016 w sprawie podziału środków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016 roku oraz dla przypomnienia treść stanowiska.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2016 w sprawie zmian w systemie oświaty oraz dla przypomnienia tekst stanowiska skierowanego m.in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2016 w sprawie niedofinansowania zadań zleconych z ramienia administracji rządowej w 2015 i 2016 roku oraz dla przypomnienia tekst stanowiska skierowanego m.in. do Ministerstwa Finansów.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Konwentu Wójtów w sprawie planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz dla przypomnienia tekst stanowiska skierowanego m.in. do Ministerstwa Finansów.