W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Pietrucienia na Stanowisko nr 7/2016 Konwentu Wójtów z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie zwiększenia puli środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.

W załączeniu znajduje się Stanowisko nr 2/2017 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest - przyjęte w trybie obiegowym.

W załączniku znajduje się Stanowisko nr 1/2017 w sprawie uregulowań prawnych w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe, które zostało przyjęte na XIX posiedzeniu Konwentu Wójtów, które miało miejsce 19 stycznia 2017 r.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko nr 13/2016 Konwentu Wójtów  w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.