Gmina Cekcyn ogłasza, iż do dnia 14.06.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Wnioski mogą składać osoby będące właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych  na terenie Gminy Cekcyn. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Cekcyn.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono do dnia 31.08.2025 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania lub wspólnoty mieszkaniowe.