Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego podpisała umowę z Gminą Cekcyn w celu realizacji wspólnych działań w ramach projektu pt. „Seniorzy dla najmłodszych”.

Przedstawicielem Gminy Cekcyn oraz osobą do kontaktów z Fundacją jest Felicyta Król-Pawelska (Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej).

Celem projektu jest włączanie seniorów w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci. Projekt obejmuje następujące komponenty:

·         Seminaria otwierające, W każdej gminie zostanie zorganizowane seminarium otwierające, w którym wezmą udział uczestnicy projektu oraz przedstawiciele/lki instytucji i organizacji pracujących z dziećmi.

·         Szkolenia.W każdej gminie odbędą się 3 szkolenia (łącznie 50 godzin dydaktycznych). Zakres tematyczny szkoleń: rola zabawy w życiu dziecka, obserwowanie i słuchanie dzieci, stymulowania rozwoju poprzez wykorzystanie najnowszych metod pedagogicznych, udzielanie pierwszej pomocy, opieka, współpraca z rodzicami, organizacji zajęć z dziećmi. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają oficjalne certyfikaty uprawniające do pełnienia funkcji wolontariusza w zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci.

·         Doradztwo personalne. Po szkoleniach każdy uczestnik projektu będzie mógł uczestniczyć w indywidualnym spotkaniu z doradcą, który pomoże w wypracowaniu indywidualnego planu pracy z dziećmi.

·         Prowadzenie/pomoc w zajęciach dla dzieci. Współpraca wolontariuszy z lokalnymi instytucjami np. przedszkolem, biblioteką, świetlicą, domem kultury itp.

·         Seminaria podsumowujące oraz publikacja. Promocja projektu i przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w gminach.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono 4 gminy: Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie), Cieszanów(woj. podkarpackie), Głuchów (woj. łódzkie), Piecki (woj. warmińsko-mazurskie). Projekt trwa od czerwca do grudnia 2013 roku i jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.