Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019

Załączniki:
Download this file (Plan Rozwoju GBP.pdf)Plan Rozwoju GBP.pdf[ ]1028 kB

W maju (19-21.05) uczestniczyłyśmy w szkoleniu "Dzieci i rodzice w bibliotece", organizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Szkolenie dotyczyło m.in. potrzeb rozwojowych dzieci, zasad funkcjonowania Grup Zabawowych i organizowania warsztatów dla rodziców. Świetnie prowadzone szkolenie, pełne wartościowych informacji i cennych wskazówek, które wykorzystamy w codziennej pracy w bibliotece.

Dzieci i rodzice w bibliotece - szkolenie

W trakcie szkolenia - przygotowujemy stoisko dla biblioteki

W 2013 roku biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa
i Melindy Gates, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podejmowane tu działania mają pomóc w wyrównaniu szans rozwojowych oraz wzmocnić kapitał społeczny gmin liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców, głównie przez pomoc w zapewnieniu bezpłatnego dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu.

Dzięki udziałowi w PRB biblioteka gminna oraz filie otrzymały komputery, sprzęt wielofunkcyjny, projektor multimedialny oraz aparaty cyfrowe. Od października 2013 do marca 2014 roku bibliotekarki uczestniczyły w cyklu szkoleń: informatycznych, specjalistycznych i dotyczących planowania rozwoju biblioteki,
w efekcie których opracowany został plan rozwoju cekcyńskiej biblioteki na lata 2014-2019. Udział w tym programie wiązał się również z możliwością składania wniosków w konkursie grantowym "Aktywna biblioteka".

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Sprzęt w ramach PRB

Sprzęt IT otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

 W trakcie szkoleń z trenerką Ewą Smuk-Stratenwerth