Nazwa inwestycji:

,,Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010344C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn gmina Cekcyn”

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie

Czas realizacji:

od 17.02.2016 r. do 10.10.2016r.

Opis zakresu prac:

Drogi zostały wykonane w technologii asfaltowej o łącznej długości 1,174 km z chodnikiem z kostki betonowej, nowym przejazdem kolejowym, odwodnieniem za pomocą kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów. Parking przy stacji kolejowej, a także oświetlenie drogowe.

Całkowity koszt:

Koszt inwestycji wyniósł 1.800.740,55 (brutto).

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 900.370,00 zł, z Powiatu Tucholskiego w wysokości 459.188,84 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Zdjęcia z inwestycji: