Całkowita wartość zadnia: 6.055.482,34 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.465.277,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z nawierzchni bitumicznej o długości 2576 mb wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia

 

IMG_4393
IMG_4393
IMG_4388
IMG_4388