W dniu 31 stycznia 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wysokość dofinansowania wynosi 2 370 330,93 zł.

 

   W dniu 13 czerwca 2018 r. zakończyły się roboty budowlane związane z budową automatycznej stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 476 000,00 zł. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma "INSTAL COMPACT" z Tarnowa Podgórnego.