W dniu 6 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w m. Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny. Wartość podpisanej umowy  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" PROW na lata 2014 - 2020  wynosi 678 581 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2018 r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4 km wraz z 61 przyłączami do nieruchomości oraz odcinek sieci wodociągowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu