W dniu 30 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Cekcyn a Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie budowy gimnazjum w Cekcynie, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Wysokość dofinansowania wynosi 3 999 000,92 zł.

W ramach tej inwestycji powstanie nowoczesny i doskonale wyposażony obiekt wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Powstanie m.in. 13 pomieszczeń dydaktyczno - wykładowych wraz z nowocześnie wyposażonymi pracowniami tematycznymi, 1 pracownia komputerowa z 24 stanowiskami z dostępem do internetu. Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. będzie wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

Nowy obiekt powstanie przy hali sportowej i będzie z nią funkcjonalnie połączony.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 września 2011 r., przy okazji otwarcia nowej hali widowiskowo - sportowej w Cekcynie, została zorganizowana konferencja prezentująca projekt i zakładane efekty realizacji projektu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele mediów, parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Tucholi, wójtowie gmin ościennych i inni.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 października 2011 r. uroczyście podpisano umowę z wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "MAXI - MIX" Kazimierz Felski z Lipusza, która zobowiązała się wybudować obiekt gimnazjum za kwotę 6 839 430,01 zł. Planowany, umowny termin zakończenia robót budowlanych to 31.05.2013 r.

   Rozpoczęły się prace ziemne przy budowie przyszłego budynku gimnazjum. W listopadzie 2011 r. firma wykonała niwelację terenu oraz wykopy pod ławy i fundamenty obiektu. Zainstalowano również kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni w hali sportowej. Kocioł gazowy o mocy 270 kW firmy Buderus będzie ogrzewał obiekt budynku gimnazjum. Poniżej zdjęcia z prowadzonych robót budowlanych.