Logotypy Funduszy Europejskich

 

W dniu 17 stycznia 2022 r. odebraliśmy roboty budowlane w budynkach przy ulicy Wczasowej 14 w Cekcynie.  Prace odbiorowe zadania trwały od 10 do 17 stycznia br.  Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo - Budowlany i Handel Róża Wiśniewska z Mąkowarska, która została wybrana w postępowaniu przetargowym, oferując cenę 2.177.100 zł brutto.

Zakończyły się również odbiory dwóch z 3 części zamówienia na zakup dostawę i montaż wyposażenia w ramach "Przebudowy i rozbudowy budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie.

Natomiast zawarliśmy Aneks z dostawcą części 2 zamówienia - dotyczący dostawy mebli, sprzętu AGD i wyposażenia pozostałego, który wydłużył termin realizacji dostawy do 28 lutego br. , w konsekwencji Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z 7 lutego 2021 r, zawartym z Województwem Kujawsko - Pomorskim zmianie uległ termin realizacji całego zadania do końca marca br.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 2.296.246,30 zł brutto

Dofinansowanie ze środków UE: 1.700.000 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 214.182,36 zł
Procent dofinansowania: 83,36 %

Tabliczka z logotypem LGD Bory Tucholskie i informacją o dofinansowaniu

 

IMG_20211210_124942
IMG_20211210_124942
Widok na budynek od ulicy Wczasowej
IMG_20211210_124953
IMG_20211210_124953
Widok na budynek od ulicy Cmentarnej
IMG_20211210_125237
IMG_20211210_125237
Widok na część stodoły
IMG_20211215_094154
IMG_20211215_094154
Zachowane stare elementy w budynku kręgielni
IMG_20211215_094918
IMG_20211215_094918
Widok na kuchnię w budynku mieszkalnym
IMG_20211220_135123_resized_20220511_092013878
IMG_20211220_135123_resized_20220511_092013878
Nowe schody w łączniku na przebudowane piętro budynku mieszkalnego
IMG_20211220_141041_resized_20220511_092015160
IMG_20211220_141041_resized_20220511_092015160
Zagospodarowanie terenu - wiata rekreacyjna
IMG_20211222_125235_resized_20220511_092013318
IMG_20211222_125235_resized_20220511_092013318
Widok na budynku gospodarcze od ul. Cmentarnej.
IMG_20211223_120842
IMG_20211223_120842
Widok na przebudowaną stodołę
IMG_20211223_121054
IMG_20211223_121054
Wnętrze sali plastycznej
IMG_20211230_123440_resized_20220511_091838860
IMG_20211230_123440_resized_20220511_091838860
Ścianka wspinaczkowa w stodole.
IMG_20220105_115302_resized_20220511_091838252
IMG_20220105_115302_resized_20220511_091838252
Poddasze byłego budynku mieszkalnego.
IMG_20220111_132006
IMG_20220111_132006
Toalety w nowo powstałym łączniku.
IMG_20220111_132240
IMG_20220111_132240
Wejście do budynku.
IMG_20220207_131121_resized_20220511_091741244
IMG_20220207_131121_resized_20220511_091741244
Salka do ćwiczeń.
IMG_20220214_114040_resized_20220511_091742432
IMG_20220214_114040_resized_20220511_091742432
Widok na część stodoły.
IMG_20220214_114454_resized_20220511_091740801
IMG_20220214_114454_resized_20220511_091740801
Widok na zachowane słupy starej stodoły.
IMG_20220214_132727
IMG_20220214_132727
Ścianka wspinaczkowa
IMG_20220214_132749
IMG_20220214_132749
Widok na stodołę
IMG_20220214_132957
IMG_20220214_132957
Widok na pomieszczenia rekreacyjne kręgielni.
IMG_20220214_133022
IMG_20220214_133022
Widok na kręgielnię
IMG_20220214_133148
IMG_20220214_133148
Pomieszczenia rekreacyjne w kręgielni.
IMG_20220214_134126
IMG_20220214_134126
Widok na łącznik w budynku od ul. Wczasowej.

Logoptypu Unii Europejskiej, RP oraz herb województwa Kujawsko - pomorskiego

Gmina Cekcyn 16 listopada 2021 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane  usługami dla ludności starszej w Cekcynie". Przetarg, ze względu na specyfikację zamówienia został podzielony na 3 części:  1 - sprzęt elektroniczny, 2 - meble, sprzęt AGD i wyposażenie pozostałe oraz 3 - sprzęt do ćwiczeń fizycznych. W wymaganym terminie do 25 listopada br. wpłynęło 15 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia na sprzęt elektroniczny złożyła firma TAS Tomasz Orlikowski z siedzibą w Kutnie, na ul. Grunwaldzkiej 12/83 z ceną - 19.643,10 zł brutto, z którą 20 grudnia br. zawarliśmy umowę na zakup i dostawę wyposażenia zgodnego ze złożoną ofertą.

W części 2  - Meble, sprzęt AGD i wyposażenia pozostałe najkorzystniejszą ofertę również złożyła firma TAS Tomasza Orlikowskiego z Kutna z oferowaną kwotą - 82.791,30 zł brutto, z którą również podpisaliśmy umowę 20 grudnia br.

Natomiast w części 3 - przetargu - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych najtańszą ofertę, na kwotę - 16.711,90 zł brutto zaproponowała firma ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza z siedzibą w Kwidzynie, na ul. Krańcowej 1, z którą gmina 16 grudnia 2021 roku  zawarła umowę na zakup, dostawę i montaż sprzętu, zgodnego ze specyfikacją przetargową.

Wszystkie dostawy powinny zakończyć się do dnia 14 stycznia 2022 r.

Logotyp LGD z informacją o dofinansowaniu wyposażenia w zadaniu

Gmina Cekcyn 1 lipca 2021 r. zawarła z Województwem Kujawsko -Pomorskim Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie. Aneks dotyczył wydłużenia terminu realizacji projektu z 29 października 2021 r. na 29 stycznia 2022 r. oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 214.182,36 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa. Kwota po przetargu w ofercie Wykonawcy na roboty budowlane wyniosła 2.177.100 zł, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 1.914.182,36 zł.
Natomiast na placu budowy, mimo trwającego stanu epidemii Covid, postępujące prace skupiają się głównie na budynku stodoły, wewnętrznych przebudowach i montażu instalacji.

IMG_20210820_094845
IMG_20210820_094845
IMG_20210820_095107
IMG_20210820_095107
IMG_20210820_095923
IMG_20210820_095923
IMG_20210901_110815
IMG_20210901_110815
IMG_20210901_110903
IMG_20210901_110903
Przebudowa starej stodoły
IMG_20210901_110916
IMG_20210901_110916
Prace wykończeniowe zewnętrzne w budynku kręgielni
IMG_20210901_111646
IMG_20210901_111646
Nowe instalacje w sali wystawowej budynku mieszkalnego
IMG_20210901_111716
IMG_20210901_111716
Pomieszczenie gospodarcze z nową instalacją gazową
IMG_20210904_104027
IMG_20210904_104027
Instalacje w budynku mieszkalnym
IMG_20210920_123428
IMG_20210920_123428
Budowa toalet w pomieszczeniu kręgielni.
IMG_20210920_123943
IMG_20210920_123943
Nowa ściana w starej stodole
IMG_20210920_124525
IMG_20210920_124525
Budowa ścian szczytowych w stodole
IMG_20210920_125909
IMG_20210920_125909
Nowa elewacja w przebudowanych byłych pomieszczeniach gospodarskich

Trwają prace w budynku przy ulicy Wczasowej w Cekcynie, objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach rewitalizacji. Od momentu przekazania  Wykonawcy placu budowy trwają przede wszystkim roboty rozbiórkowe w budynku mieszkalnym, w byłych pomieszczeniach gospodarczych i garażach. Przede wszystkim stan techniczny budynku mieszkalnego  jest bardzo zły, a ponieważ znajduje się on w ewidencji zabytków, zarówno projekt przebudowy, jak i same prace odbywają się pod okiem konserwatora zabytków.

Projekt przewiduje przebudowę budynku mieszkalnego na pracownie i sale z późniejszym wykorzystaniem na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniom ludności starszej. W byłych pomieszczeniach gospodarskich znajdzie się mini kręgielnia z pomieszczeniami wypoczynkowymi, a w przebudowanej stodole ścianka wspinaczkowa. Powstaną też miejsca parkingowe, wiata rekreacyjna, ławeczki i kosze. Przestrzeń po byłym gospodarstwie zostanie "otwarta" od strony ulicy Cmentarnej.

Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 1.700.000 zł

IMG_20210301_123623
IMG_20210301_123623
Nowa więźba dachowa
IMG_20210301_124455
IMG_20210301_124455
Prace rozbiórkowe w budynku mieszkalnym
IMG_20210301_124630
IMG_20210301_124630
Stare pomieszczenie kuchenne
IMG_20210301_124645
IMG_20210301_124645
Dawny korytarz w trakcie rozbiórki
IMG_20210301_125026
IMG_20210301_125026
Budynki gospodarskie przygotowywane do nadbudowy.
IMG_20210301_125451
IMG_20210301_125451
Prace przygotowawcze w budynku mieszkalnym.
IMG_20210312_101047
IMG_20210312_101047
Tyle zostało z budynku mieszkalnego.
IMG_20210325_093941
IMG_20210325_093941
Budynek mieszkalny w trakcie rozbiórki - widok od ulicy Cmentarnej.
IMG_20210325_094014_BURST002
IMG_20210325_094014_BURST002
Nowe ściany w budynku mieszkalnym
IMG_20210325_094159
IMG_20210325_094159
Przebudowa pomieszczeń gospodarskich na przyszłą kręgielnię.
IMG_20210408_104250
IMG_20210408_104250
Budynek mieszkalny już bez azbestowego dachu.
IMG_20210408_104359
IMG_20210408_104359
Dobudowa łącznika między budynkiem mieszkalnym a pomieszczeniami gospodarskimi.
IMG_20210408_104411
IMG_20210408_104411
Widok na podwórko i plac budowy.
IMG_20210422_111148
IMG_20210422_111148
Demontaż dachu.
 

Logotypy Funduszy Europejskich, Flaga RP, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego i flaga Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Cekcyn 9 października 2020 roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków związanych z usługami dla ludności starszej w Cekcynie", w terminie składania dokumentów wyznaczonych na 4 listopada 2020 roku wpłynęło 5 ofert, jednak przetarg został unieważniony, ze względu na przekroczenie w ofertach kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadania.

Drugi przetarg został ogłoszony 26 listopada 2020 roku i w wyznaczonej granicznej dacie składania ofert - 11 grudnia 2020 roku, wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono wykonawcę oferującą najniższą cenę - Zakład Remontowo - Budowlany i Handel Róża Wiśniewska z siedzibą na ulicy Kościelnej 38 w Mąkowarsku.

15 stycznia 2021 roku została podpisana umowa na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą  opiewająca, zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą na kwotę: 2.177.100,00 zł brutto.

19 stycznia 2021 roku gmina przekazała Wykonawcy plac budowy - budynki po byłym gospodarstwie rolnym przy ulicy Wczasowej 14 w Cekcynie.
Projekt przebudowy przygotowało biuro projektowe Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosława Górala z Tucholi.

Logo Leszego i informacja o realizacji zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dekel do borowiackiej grapy

 

IMG_20210119_085728_resized_20210308_091402870
IMG_20210119_085728_resized_20210308_091402870
Widok na budynki gospodarcze od ul. Cmentarnej, które zostaną rozebrane
IMG_20210119_085746_resized_20210308_091344536
IMG_20210119_085746_resized_20210308_091344536
Widok na budynek mieszkalny z 1903 roku.
IMG_20210119_085818_resized_20210308_091343863
IMG_20210119_085818_resized_20210308_091343863
Widok na budynek mieszkalny od strony ulicy Wczasowej.
IMG_20210119_085926_resized_20210308_091343519
IMG_20210119_085926_resized_20210308_091343519
Widok na podwórko, od strony budynku mieszkalnego.
IMG_20210223_102834_resized_20210308_090947641
IMG_20210223_102834_resized_20210308_090947641
Widok na dawne garaże,