Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 1/2022 w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz Wniosek nr 1/2022 w sprawie zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu oraz Wniosek nr 2/2022  w sprawie zmian w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyjęte na XXXVI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r, w Odolionie, w Gminie Aleksandrów Kujawski.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji i Nauki na Stanowisko nr 7/2021 Konwentu Wójtów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz treść samego stanowiska nr 7/2021.

Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 7/2021 w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz Wnioski i uwagi Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które zostały przyjęte na posiedzeniu Konwentu 3 grudnia 2021, odbytego w formie zdalnej.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii na Ministerstwa Klimatu i Środowiska Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2021 w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych oraz dla przypomnienia treść samego Stanowiska.

Poniżej znajdują się 3 Stanowiska Konwentu Wójtów, przyjęte w trybie obiegowym, 4 października 2021 r. Stanowisko nr 4/2021 w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych, stanowisko nr 5/2021 w sprawie liczby pracowników socjalnych zatrudnianych w gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz stanowisko nr 6/2021 w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.