Poniżej znajdują się odpowiedzi Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wnioski Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęte w trybie obiegowym: dotyczące uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych (wniosek nr 3/2022) oraz zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych (wniosek nr 4/2022) oraz dla przypomnienia treść samych wniosków.

W załączeniu znajdują się stanowiska i wnioski Konwentu Wójtów, przyjęte 19 grudnia 2022 roku, w trybie obiegowym:

1. Stanowisko nr 4/2022 w sprawie wycofywania pojazdów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

2. Stanowisko nr 5/2022 w sprawie nałożenia na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.

3. Wniosek nr 3/2022 w sprawie uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę opraw oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

4. Wniosek nr 4/2022 w sprawie zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych.

5. Wniosek nr 5/2022 w sprawie wydłużenia terminów eksploatacji, w których następuje spalane paliw stałych określonych w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw.

W załączeniu znajdują się: Stanowisko nr 2/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Konwentu Wójtów w sprawie cen energii na 2023 rok oraz Stanowisko nr 3/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP oraz Konwentu Wójtów w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, przyjęte na XXXVII posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 29 września 2022 r, w Czernikowie.

Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 1/2022 w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz Wniosek nr 1/2022 w sprawie zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu oraz Wniosek nr 2/2022  w sprawie zmian w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyjęte na XXXVI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r, w Odolionie, w Gminie Aleksandrów Kujawski.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji i Nauki na Stanowisko nr 7/2021 Konwentu Wójtów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz treść samego stanowiska nr 7/2021.