W załączeniu znajdują się: Stanowisko nr 2/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Konwentu Wójtów w sprawie cen energii na 2023 rok oraz Stanowisko nr 3/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP oraz Konwentu Wójtów w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, przyjęte na XXXVII posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 29 września 2022 r, w Czernikowie.

Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 1/2022 w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz Wniosek nr 1/2022 w sprawie zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu oraz Wniosek nr 2/2022  w sprawie zmian w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyjęte na XXXVI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r, w Odolionie, w Gminie Aleksandrów Kujawski.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji i Nauki na Stanowisko nr 7/2021 Konwentu Wójtów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz treść samego stanowiska nr 7/2021.

Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 7/2021 w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz Wnioski i uwagi Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które zostały przyjęte na posiedzeniu Konwentu 3 grudnia 2021, odbytego w formie zdalnej.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii na Ministerstwa Klimatu i Środowiska Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2021 w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych oraz dla przypomnienia treść samego Stanowiska.