Poniżej znajduje się odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wniosek nr 5/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym w sprawie wydłużenia terminów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych określonych w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. oraz treść samego wniosku nr 5/2022.