W załączeniu znajduje się odpowiedź Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 3/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęte w trybie obiegowym w sprawie nałożenia na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej oraz treść dla przypomnienia treść Stanowiska nr 3/2022.