Poniżej znajdują się odpowiedzi: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek nr 3/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym dotyczącym uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek nr 4/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym w sprawie zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych oraz dla przypomnienia treść samych wniosków.