W załączeniu znajduje się stanowisko Konwentu Wójtów nr 1/2024 z dnia 20 lutego 2024 r., przyjęte w trybie obiegowym w sprawie poparcia postulatów rolników.

Poniżej znajduje się odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wniosek nr 5/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym w sprawie wydłużenia terminów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych określonych w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. oraz treść samego wniosku nr 5/2022.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 3/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęte w trybie obiegowym w sprawie nałożenia na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej oraz treść dla przypomnienia treść Stanowiska nr 3/2022.

Poniżej znajdują się odpowiedzi: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek nr 3/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym dotyczącym uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek nr 4/2022 Konwentu Wójtów z dnia 19 grudnia 2022 r., przyjęty w trybie obiegowym w sprawie zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych oraz dla przypomnienia treść samych wniosków.

W załączeniu znajdują się stanowiska i wnioski Konwentu Wójtów, przyjęte 19 grudnia 2022 roku, w trybie obiegowym:

1. Stanowisko nr 4/2022 w sprawie wycofywania pojazdów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

2. Stanowisko nr 5/2022 w sprawie nałożenia na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.

3. Wniosek nr 3/2022 w sprawie uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę opraw oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

4. Wniosek nr 4/2022 w sprawie zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych.

5. Wniosek nr 5/2022 w sprawie wydłużenia terminów eksploatacji, w których następuje spalane paliw stałych określonych w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw.