W dniu 23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę z Skarbem Państwa - Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej w Cekcynie. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020".
Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę kompleksu sportowego, spełniającego wymagania techniczne i technologiczne do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z udostępnieniem obiektów również na potrzeby osób niepełnosprawnych i mieszkańców gminy.
Kompleks składa się z następujących elementów:
- boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki o nawierzchni syntetycznej, o wymiarach 26m x 49m, tj. o powierzchni 1274,00 m2.
- dwa korty do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej o łącznej powierzchni 1156,32 m2.
- cztery boiska do siatkówki plażowej, wymiary boiska to 16m x 8m, czyli dwie połowy 8m x 8m.
- bieżnia prosta o długości 110m oraz bieżni okrężnej o długości 200m i 4 torach, każdy tor o szerokości 1,25 m.
- skocznia do skoku w dal,
- skocznia do skoku wzwyż,
- pole do rzutni kulą,
- trybun przestawnych systemowych,
- budynek zaplecza socjalnego wraz z instalacją odgromową, gdzie powierzchnia użytkowa zaplecza socjalnego to 79,00m2.
Powstaną też miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, które połączą Szkołę Podstawową w Cekcynie z kompleksem sportowym.
Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 31.08.2022r.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
 

W piątek, 2 września br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego kompleksu sportowego w Cekcynie. Inwestycja pn. „Budowa boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej w Cekcynie”, została zrealizowana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonali:
1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Mikołaj Bogdanowicz,
2. Wójt Gminy Cekcyn, Pan Jacek Brygman,
3. Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn, Pan Tomasz Borta,
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cekcynie, Pan Piotr Gackowski,
5. Wicemistrzyni Europy Juniorek w rzucie dyskiem, Pani Karolina Urban

Budowa kompleksu trwała od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2022r.
Całkowita kwota zadania: 2.120.000,00 zł.
Kwota dofinansowania w ramach ww. programu: 824.500,00 zł.
W ramach zadania wykonaliśmy budowę:
- boiska wielofunkcyjnego,
- dwóch kortów do tenisa ziemnego,
- czterech boisk do siatkówki plażowej,
- bieżni prostej i bieżni owalnej,
- skoczni do skoku w dal,
- skoczni do skoku wzwyż,
- pola do pchnięcia kulą,
- budynku socjalno-szatniowego,
- trybun systemowych za budynkiem szatni,
- trybun na skarpie oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

2 (Średnie)
2 (Średnie)
25 (Średnie)
25 (Średnie)
1 (Średnie)
1 (Średnie)
11 (Średnie)
11 (Średnie)
15 (Średnie)
15 (Średnie)
24 (Średnie)
24 (Średnie)
4 (Średnie)
4 (Średnie)
18 (Średnie)
18 (Średnie)
21 (Średnie)
21 (Średnie)
16 (Średnie)
16 (Średnie)
17 (Średnie)
17 (Średnie)
23 (Średnie)
23 (Średnie)
8  (Średnie)
8 (Średnie)
33 (Średnie)
33 (Średnie)
32 (Średnie)
32 (Średnie)
12 (Średnie)
12 (Średnie)
10 (Średnie)
10 (Średnie)
19 (Średnie)
19 (Średnie)
26 (Średnie)
26 (Średnie)
9 (Średnie)
9 (Średnie)
31 (Średnie)
31 (Średnie)
30 (Średnie)
30 (Średnie)
27 (Średnie)
27 (Średnie)
29 (Średnie)
29 (Średnie)
28 (Średnie)
28 (Średnie)
5 (Średnie)
5 (Średnie)
13 (Średnie)
13 (Średnie)
20 (Średnie)
20 (Średnie)
22 (Średnie)
22 (Średnie)
14 (Średnie)
14 (Średnie)
7 (Średnie)
7 (Średnie)
6 (Średnie)
6 (Średnie)
3 (Średnie)
3 (Średnie)