W dniu 23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę z Skarbem Państwa - Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej w Cekcynie. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020".
Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę kompleksu sportowego, spełniającego wymagania techniczne i technologiczne do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z udostępnieniem obiektów również na potrzeby osób niepełnosprawnych i mieszkańców gminy.
Kompleks składa się z następujących elementów:
- boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki o nawierzchni syntetycznej, o wymiarach 26m x 49m, tj. o powierzchni 1274,00 m2.
- dwa korty do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej o łącznej powierzchni 1156,32 m2.
- cztery boiska do siatkówki plażowej, wymiary boiska to 16m x 8m, czyli dwie połowy 8m x 8m.
- bieżnia prosta o długości 110m oraz bieżni okrężnej o długości 200m i 4 torach, każdy tor o szerokości 1,25 m.
- skocznia do skoku w dal,
- skocznia do skoku wzwyż,
- pole do rzutni kulą,
- trybun przestawnych systemowych,
- budynek zaplecza socjalnego wraz z instalacją odgromową, gdzie powierzchnia użytkowa zaplecza socjalnego to 79,00m2.
Powstaną też miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, które połączą Szkołę Podstawową w Cekcynie z kompleksem sportowym.
Termin realizacji zadania inwestycyjnego do 31.08.2022r.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12