W załączeniu znajdują się stanowiska i wnioski Konwentu Wójtów, przyjęte 19 grudnia 2022 roku, w trybie obiegowym:

1. Stanowisko nr 4/2022 w sprawie wycofywania pojazdów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

2. Stanowisko nr 5/2022 w sprawie nałożenia na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.

3. Wniosek nr 3/2022 w sprawie uruchomienia dodatkowych środków dla jednostek sektora finansów publicznych na wymianę opraw oświetlenia drogowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

4. Wniosek nr 4/2022 w sprawie zwiększenia puli środków finansowych dla gmin wiejskich na zadania związane z utylizacją azbestu z obiektów gospodarstw rolnych.

5. Wniosek nr 5/2022 w sprawie wydłużenia terminów eksploatacji, w których następuje spalane paliw stałych określonych w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw.