W załączeniu znajdują się: Stanowisko nr 2/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i Konwentu Wójtów w sprawie cen energii na 2023 rok oraz Stanowisko nr 3/2022 Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP oraz Konwentu Wójtów w sprawie Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, przyjęte na XXXVII posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 29 września 2022 r, w Czernikowie.