W załączeniu znajduje się odpowiedź z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury na wniosek Nr 5/2020 Konwentu Wójtów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie jak najszybszego zatwierdzenia list złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Edycja 2021 oraz dla przypomnienia treść złożonego wniosku.

W załączniku znajdują się: Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2020 w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok oraz Wniosek Konwentu Wójtów nr 5/2020 w sprawie jak najszybszego zatwierdzenia list wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Edycja 2021, które zostały przyjęte w trybie obiegowym 18 grudnia 2020 roku.

Poniżej znajduje się Stanowisko nr 3/2020 Konwentu Wójtów w sprawie wejścia w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, które zostało przyjęte w trybie obiegowym, na podstawie ustaleń z obrad XXXI Konwentu Wójtów, które odbyły się 30 listopada 2020 r,
w trybie zdalnym.

W załączniku znajduje się odpowiedź Ministerstwa Klimatu na wniosek Konwentu Wójtów nr 5/2020 z 25 maja 2020 roku w sprawie Samorządowej Tarczy Antykryzysowej z zakresie dotyczącym odpadów komunalnych oraz dla przypomnienia wniosek nr 5/2020.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Wniosek nr 5/2020 Konwentu Wójtów w Sprawie Samorządowej Tarczy Antykryzysowej z dnia 25 maja br.,
w zakresie oświaty i wychowania oraz treść wniosku.