Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na Stanowisko Konwentu nr 10/2019 z 26 września 2019 r. w sprawie wymagań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawianych dla wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych klas I,II i III na cele nierolnicze oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska nr 10/2019.

W załączeniu znajdują się: odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 7/2019 z 26 września 2019 roku, w sprawie realizacji zadań oświatowych oraz treść samego stanowiska.

Poniżej znajdują się: odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 8/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie szacowania strat w rolnictwie, spowodowanych klęska suszy oraz treść stanowiska Konwentu nr 8/2019.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku.

W załącznikach znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów, wypracowane na posiedzeniu Konwentu Wójtów w Wielkiej Nieszawce - 12 września 2019 r., a przyjęte w trybie obiegowym, 26 września br.