Poniżej znajdują się dwa stanowiska przyjęte na XXV posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 27 września w Gminie Bytoń.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2018 z 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz dla przypomnienia treść przyjętego Stanowiska.

W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów przyjęte 8 czerwca 2018 r., na posiedzeniu w Gminie Lisewo: stanowisko nr 6/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz stanowisko nr 7/2018 w sprawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19 oraz treść samego stanowiska.

W załączniku znajduje się odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2018 z 5 lutego 2018 r. w sprawie niedofinansowania zadań zleconych oraz dla przypomnienia treść Stanowiska nr 3/2018.