W załączeniu znajduje się odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Toruniu na Wniosek Konwentu Wójtów nr 2/2020 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie poszkodowanych rolników prze grupę Producentów Rolnych "Ziarno" Sp. z o.o.

Poniżej znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pana Zbigniewa Sosnowskiego na wniosek nr 1/2020 Konwentu Wójtów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść Wniosku nr 1/2020.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Wniosek  Konwentu Wójtów nr 2/2020 z 22 stycznia 2020  w sprawie podjęcia działań dotyczących poszkodowanych rolników przez Grupę Producentów Rolnych "Ziarno" Sp. z o.o. z Ciechoradza oraz dla przypomnienia treść samego wniosku.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej na Wniosek  Konwentu Wójtów nr 2/2020 z 22 stycznia 2020  w sprawie podjęcia działań dotyczących poszkodowanych rolników przez Grupę Producentów Rolnych "Ziarno" Sp. z o.o. z Ciechoradza oraz dla przypomnienia treść samego wniosku.

W załączeniu znajdują się Stanowiska przyjęte na XXX posiedzeniu Konwenty Wójtów, które odbyło się 22 stycznia 2020 roku w Gminie Dragacz,