Poniżej znajduje się Stanowisko nr 3/2020 Konwentu Wójtów w sprawie wejścia w życie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, które zostało przyjęte w trybie obiegowym, na podstawie ustaleń z obrad XXXI Konwentu Wójtów, które odbyły się 30 listopada 2020 r,
w trybie zdalnym.