W załączniku znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pismo Przewodniczącego Konwentu Wójtów w sprawie przeznaczenia środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zwalczanie epidemii COVID-19.