Poniżej znajdują się odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na złożony przez Konwent Wójtów wniosek nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie Samorządowej Tarczy Antykryzysowej.