Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Wniosek nr 5/2020 Konwentu Wójtów w Sprawie Samorządowej Tarczy Antykryzysowej z dnia 25 maja br.,
w zakresie oświaty i wychowania oraz treść wniosku.