W załączniku znajduje się odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z Departamentu Dróg Publicznych na wniosek Przewodniczącego Konwentu Wójtów w sprawie możliwości wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.