W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku, przyjęte w trybie obiegowym.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości  na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r. w sprawie ustawowego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego oraz treść samego stanowiska Konwentu Wójtów.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 1/2019 w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Energii na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pilnego doprecyzowania zasad stosowania ustawy z 28 grudnia 2018 roku, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Ws na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2019 w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.