Poniżej znajdują się 3 Stanowiska Konwentu Wójtów, przyjęte w trybie obiegowym, 4 października 2021 r. Stanowisko nr 4/2021 w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych, stanowisko nr 5/2021 w sprawie liczby pracowników socjalnych zatrudnianych w gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz stanowisko nr 6/2021 w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W załączeniu znajdują się dwa dokumenty, przyjęte przez obradujący 17 czerwca 2021 r. Konwent Wójtów: Stanowisko nr 2/2021 w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz Stanowisko nr3/2021 w sprawie urealnienia wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne.

Poniżej znajduje się odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Stanowisko nr 1/2021 Konwentu Wójtów z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zwiększenia alokacji przewidzianej na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz treść samego stanowiska.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na Stanowisko Nr 4/2020 Konwentu Wójtów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok i dla przypomnienia treść samego Stanowiska nr 4/2020.

W załączniku znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 1/2021 w sprawie zwiększenia alokacji przewidzianej na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, które zostało przyjęte na zdalnym posiedzeniu Konwentu w dniu 18 marca 2021 r.