Poniżej znajdują się: Stanowisko nr 7/2021 w sprawie niedoszacowania wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz Wnioski i uwagi Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które zostały przyjęte na posiedzeniu Konwentu 3 grudnia 2021, odbytego w formie zdalnej.