W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2019 w sprawie zmiany wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przyjęte na posiedzeniu Konwentu 18 marca 2019 r. w Toruniu.

Poniżej znajduje się informacja od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dotyczącym wyjaśnienia sposobu rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, co było jednym z punktów Stanowiska nr 4/2019 Konwentu Wójtów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pilnego doprecyzowania zasad stosowania ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.

W załączeniu znajduje się się odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 8/2018 z dnia 29 września 2018 r. w sprawie szacowania strat w rolnictwie, spowodowanych klęską suszy oraz treść Stanowiska nr 8/2018.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 8/2018 z 27 września 2018 roku w sprawie szacowania strat w rolnictwie, spowodowanych klęską suszy oraz treść przyjętego Stanowiska nr 8/2018.