W załączniku znajduje się odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2017 w sprawie zmian w ustawie - Prawo ochrony Środowiska dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz treść samego stanowiska.

Poniżej znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2017 w sprawie zmian zapisów konkursu w ramach Osi priorytetowej 3 RPO - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie oraz treść przyjętego stanowiska.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pismo z Ministerstwa Rozwoju dotyczące Stanowiska nr 2/2017 Konwentu Wójtów w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz treść samego stanowiska Konwentu.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Pietrucienia na Stanowisko nr 7/2016 Konwentu Wójtów z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie zwiększenia puli środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.