W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2018 z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji linii autobusowych, przyjęte w trybie obiegowym.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2018, z  5 lutego 2018 roku, w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2018 w sprawie rozszerzenia programów ochrony powietrza, przyjęte na posiedzeniu Konwentu Wójtów w Toruniu, 13 marca 2018 r.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury na Stanowisko Konwentu nr 1/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie podwyżki opłat za usługi Poczty Polskiej.

W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów, przyjęte w trybie obiegowym 5 lutego 2018 r., a których tematyka była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 19 stycznia 2018 r. w Fojutowie.