W załączeniu znajduje się Stanowisko nr 2/2017 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest - przyjęte w trybie obiegowym.

W załączniku znajduje się Stanowisko nr 1/2017 w sprawie uregulowań prawnych w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe, które zostało przyjęte na XIX posiedzeniu Konwentu Wójtów, które miało miejsce 19 stycznia 2017 r.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko nr 13/2016 Konwentu Wójtów  w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W załączniku znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 13/2016 w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

Poniżej znajduje się stanowisko Konwentu w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa"w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" -  przyjęte w trybie obiegowym.