Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Finansów na stanowisko Konwentu Wójtów w sprawie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą oraz dla przypomnienia tekst stanowiska skierowanego m.in. do Ministerstwa Finansów.

Poniżej znajduje się korespondencja Przewodniczącego Konwentu z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotycząca uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Poniżej znajdują się opinie i stanowiska wypracowane przez Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.