Poniżej znajduje się korespondencja Przewodniczącego Konwentu z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotycząca uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Poniżej znajdują się opinie i stanowiska wypracowane przez Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.