W załączeniu znajduje się odpowiedź Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej na Wniosek  Konwentu Wójtów nr 2/2020 z 22 stycznia 2020  w sprawie podjęcia działań dotyczących poszkodowanych rolników przez Grupę Producentów Rolnych "Ziarno" Sp. z o.o. z Ciechoradza oraz dla przypomnienia treść samego wniosku.