Poniżej znajduje się odpowiedź Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pana Zbigniewa Sosnowskiego na wniosek nr 1/2020 Konwentu Wójtów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść Wniosku nr 1/2020.